Skip to main content

Het hangt al een tijdje in de lucht. En dan is er ineens duidelijkheid. De stap wordt gezet om te fuseren. Er is nog niets definitief, maar het traject wordt gestart. Bij positief besluit van allerlei stakeholders zal de fusie een feit zijn. Een veelgehoorde reden voor een fusie is om te kunnen profiteren van schaalvoordelen. Maar hoe realiseer je de doelstellingen van een fusietraject in de praktijk?

Vanuit perspectief van informatisering en automatisering (I&A) is dit lastig. De business is volop in transitie en daarom vaak nog niet in staat om de opdracht richting I&A scherp te formuleren. Er is immers nog geen organisatiebeleid, de nieuwe organisatiestructuur is nog niet bekend en ook het huisvestingsvraagstuk is nog niet beantwoord. Maar als de opdracht eenmaal duidelijk is, moet het liever gisteren gereed zijn dan vandaag.

I&A faciliteert

I&A lijkt afhankelijk van de juiste formulering van de vraag van de organisatie. Dat kan ook anders. I&A kan wel degelijk proactief en faciliterend aan de slag in een fusietraject. In de aanloop naar de formalisering van een fusie is het mogelijk om al veel zaken uit te zoeken en de transitie naar de nieuwe organisatie voor te bereiden.

Door concrete fusieprincipes met de business af te spreken is I&A in staat om aan de hand van deze principes een groot deel van de voorbereidingen te treffen. Bijvoorbeeld door het inventariseren van processen, applicaties en infrastructuur. Ook het opstellen van een roadmap en het aanbrengen van prioriteiten is op voorhand mogelijk. De uitdaging ligt er vervolgens in om in dialoog te blijven met de bestuurders die de fusieprincipes bepalen.

Bijkomend voordeel van dergelijke voorbereidingen is dat dit gelijk een kans is om de medewerkers van de verschillende corporaties te laten samenwerken. Zo kunnen de medewerkers al ‘proeven’ aan de cultuur van elkaar in een omgeving waarin nog niets definitief is, maar al wel aan de toekomst wordt gewerkt.

Geen fusie, is alles voor niets geweest?

Als de fusie niet doorgaat, dan is het werk niet voor niets geweest. Corporaties werken steeds meer samen, onder andere op gebied van I&A. Misschien blijkt de fusie een stap te ver, maar liggen er wel kansen in andere samenwerkingsvormen. Hierbij kun je denken aan samenwerking op het gebied van inkoop of samenwerking door hetzelfde informatiebeleid en infrastructuur te delen. Ook kun je samenwerken door zoveel mogelijk primaire applicaties en processen op elkaar af te stemmen.

Dit soort samenwerkingsvormen worden al in de praktijk toegepast. En deze kunnen uiteindelijk de opmaat vormen tot een fusie in de toekomst.

Leave a Reply