Skip to main content

Wat is eigenlijk data, informatie en kennis?

By November 28, 2014December 5th, 20175 Comments

Vandaag de dag is informatie niet meer weg te denken uit onze samenleving. In het bedrijfsleven wordt informatie gebruikt om onder andere beslissingen te maken, planningen op te zetten, investeringsplannen te creëren en te communiceren. Maar het verschil tussen data, informatie en kennis is voor velen vaak niet duidelijk ondanks het feit dat deze drie begrippen wezenlijk verschillen in betekenis.

Een model wat hierbij vaak gehanteerd wordt is het DIKW model dat de structurele en functionele relatie tussen data, informatie, kennis en wijsheid representeert. Informatie kan op zichzelf niet zomaar bestaan, volgens Rowley (2007) is dit namelijk opgebouwd uit data met relationele verbanden. Data kan gezien worden als rauwe feiten die bestaan in welke vorm dan ook en kunnen wel of niet bruikbaar zijn. Denk hierbij aan symbolen, afbeeldingen, hiërogliefen, etc. Het heeft geen betekenis van zichzelf en krijgt deze pas op het moment dat een persoon daar een bepaalde relatie aan geeft waardoor het informatie wordt. Bij kennis moeten data en informatie toegepast worden, zodat deze bruikbaar is en er een handeling mee kan worden verricht. Kennis kan dan ook worden gezien als een deterministisch proces. Wijsheid is een zelfontplooiend en juist geen deterministisch proces. Het maakt daarbij gebruik van uitkomsten van de vorige drie niveaus om de principes te begrijpen. Wijsheid is een uniek menselijk proces en kan niet worden vervangen door computersystemen.

Om de onderliggende relatie van de vier niveaus te verduidelijken wordt hieronder een voorbeeld gegeven:

  1. Data weergeeft een bepaalde afbeelding zoals een bord langs de weg dat rond is, een rode cirkel eromheen en twee symbolen in het witte vlak ten midden van de cirkel.
  2. Informatie verbindt de data en maakt het mogelijk om oorzaak en gevolg te achterhalen. Door de combinatie van deze kleuren, de symbolen en de positie van deze plaats is het hoogstwaarschijnlijk een verkeersbord dat de maximale snelheid aangeeft.
  3. Kennis is het ontdekken van patronen uit de informatie. Op basis van de patronen wordt er voorspeld wat er zal gebeuren. Doordat een persoon de kennis heeft dat dit bewuste bord de maximale snelheid aangeeft waarmee hij mag rijden, kan hij anticiperen op het feit dat hij moet versnellen of vertragen.
  4. Wijsheid is het begrijpen van principes. Indien een weg smal is met bomen aan de zijkant en het regent, is het wellicht verstandig om zachter te gaan rijden dan de aangegeven maximum snelheid. Zodoende wordt iemand zijn wijsheid toegepast.

Binnen ondernemingen zijn Business Intelligence en Knowledge Management bekende termen als het gaat om data, informatie en kennis. Business Intelligence is het proces waarbij data getransformeerd wordt naar bruikbare informatie. Knowledge management is het ontdekken, analyseren, beheren en verspreiden van kennis binnen een onderneming. Hierdoor kunnen gebruikers effectief en efficiënt met informatie en kennis om gaan.

Dit wordt grotendeels georganiseerd door een informatiemanager die er voor zorgt dat de interne en externe stroom van bedrijfsinformatie optimaal verloopt en bijdraagt aan het bedrijfsresultaat. Denk bij interne informatie aan financiële cijfers, rapporten en bij externe informatie aan productinformatie. Informatie is binnen een bedrijf net een grondstof. Het kan schaars of juist overvloedig aanwezig zijn, moeilijk of juist eenvoudig bovengronds te krijgen. De taak van de informatiemanager is om ervoor te zorgen dat informatiestromen in een organisatie (nog) beter verlopen. Informatie- en communicatietechnologie (ICT) kan daarbij een hulpmiddel zijn.

 

Overgenomen van .egoweblog, door Chung Ho Lee

Leave a Reply