Skip to main content

Bij het kopen van een auto krijg je tegenwoordig een optielijst met de keuze uit een ontelbare hoeveelheid aan systemen en sensoren die een auto veiliger moeten maken, leuker om in te rijden en makkelijker om te gebruiken. Het leek mij interessant om, met het oog op de aankomende Asset Conference waar ook een spreker van BMW aanwezig is, nader te onderzoeken hoe de IT zich ontwikkeld heeft binnen de auto-industrie, en wat de huidige stand van zaken is. Daarbij dient het huidige artikel ter introductie. In een interview met Bas van der Zijden, IT-specialist bij BMW group Nederland, wordt in een volgend artikel dieper ingegaan op de materie.

De auto-industrie

Allereerst een korte introductie over de betreffende (gigantische) industrie. Wanneer we op dit moment alle auto’s op aarde eerlijk zouden gaan verdelen, zou men één auto met zes andere personen moeten delen.  De grootste fabrikanten in de industrie zijn op dit moment Toyota, Volkswagen en General Motors met elk een wereldwijde afzet van meer dan tien miljoen auto’s per jaar. De auto-industrie kenmerkt zich sinds 1885, toen de verbrandingsmotor werd geïntroduceerd, als een zeer technologie-intensieve industrie.

De introductie van IT in de auto-industrie

De eerste auto’s waren enkel weggelegd voor de rijke elite. Iedereen kent waarschijnlijk de opkomst van het continue productieproces in de vorm van de lopende band. Deze ontwikkeling zorgde ervoor dat auto’s betaalbaarder en dus bereikbaarder werden voor een groter publiek. Door de toenemende verkoop ontstond de behoefte aan een registratiesysteem, om onder andere diefstal tegen te kunnen gaan. Er werden tevens verzekeringen geïntroduceerd ter vergoeding van schade. De gegevens van automobilisten werden door deze verzekeraars verzameld en onder andere gebruikt om goede bestuurders te kunnen belonen met lagere premies, de eerste toepassing van een informatiesysteem gerelateerd aan de auto-industrie, zoals ook te lezen in een eerder artikel op IThappens.nu. Het intensief bijhouden van de aan autogebruik gerelateerde gegevens resulteerde in time-series databases die systematische analyses faciliteerde. De gegevens bleken zeer waardevol voor de uitvoering van marktanalyses, het maken van reclame en het in kaart brengen van het gebruik van bepaalde wegen. Dit veroorzaakte al snel een discussie over privacy nog ver voordat dit een aan internet gerelateerd issue werd.

De eerste praktische toepassing van IT binnen de auto-industrie kwam echter voort uit een nadeel van het gebruik van de verbrandingsmotor. De uitstoot van schadelijke uitlaatgassen nam toe naarmate het autogebruik toenam en smog werd rond 1960 een revolutionair probleem voor de automobielindustrie. Fabrikanten werden door de overheid gedwongen tot het vinden van een oplossing en deze kwam er in de vorm van de lambdasonde. Simpel gezegd is de lamdasonde een sensor gemonteerd in de uitlaat die continue de mix van zuurstof en uitlaatgassen meet en dit doorgeeft aan een computer. Deze computer berekent vervolgens met de gegevens het optimale brandstof-zuurstof mengsel dat daarna wordt ingespoten in de motor. Deze technologie zorgde voor een vele malen schonere verbranding en het terugdringen van de uitstoot van schadelijke gassen.

Huidige stand van IT binnen de auto-industrie

Zoals bij de introductie van dit artikel al werd aangegeven zit de gemiddelde hedendaagse auto vol met systemen en sensoren die ervoor moeten zorgen dat de bestuurder meer plezier beleeft aan het rijden, hij veiliger achter het stuur zit en het gebruiksgemak verhogen. Een recent voorbeeld van een dergelijk systeem is Active Cruise Control zoals beschikbaar is bij onder andere BMW. Dit systeem zorgt er middels het gebruik van radar voor dat de auto de gewenste snelheid en afstand aanhoudt tot andere weggebruikers. Bochten worden berekend door middel van het gebruik van gegevens van het navigatiesysteem en de dynamische stabiliteitscontrole in de auto. Het systeem zorgt voor minder afleiding in het verkeer en lange ritten worden hierdoor minder vermoeiend.

Gemiddeld heeft een auto op dit moment 40 microprocessoren aan boort en talloze sensoren om de verschillende systemen van data en sturing te voorzien. De sensoren in de auto verzamelen deze data constant. Naar verluidt verzamelt Google’s zelfrijdende auto maar liefst één gigabyte per seconde(!) aan data. Hoe zit dat dan met de auto’s van tegenwoordig? Verzamelen deze ook al data, wat voor data, en wat voor data wordt er dan opgeslagen? Het ADAC (de Duitse ANWB) voerde in augustus 2015 een experimenteel onderzoek uit en kwam met de volgende resultaten:

Het type data dat door een auto wordt verzameld kan grofweg worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

 

  • Storingsgeheugen: zoals data, tijd, kilometerstand, snelheid, motortoerental en motortemperatuur ten tijde van een storing.
  • Persoonlijke gegevens: Contactgegevens en/of afbeeldingen kunnen via de telefoon naar de auto verzonden worden die deze opslaat op een harde schijf.
  • Event data recorder (EDR): Omstandigheden in de laatste seconden voordat een airbag activeert worden hierop opgeslagen. Deze gegevens kunnen worden uitgelezen door experts.
  • Geheugen van de sleutel: slaat gegevens als de kilometerstand en het brandstofniveau op alsook de persoonlijke settings van de bestuurder, zoals de positie van de stoel en de spiegels.
  • Slijtage en gebruik: slijtage en gebruiksgegevens kunnen worden opgeslagen en door autofabrikanten worden gebruikt om gebruikersprofielen op te stellen.
  • Gebruik van de auto, onderhoud en analyse: Bij een bezoek aan de werkplaats wordt een auto gekoppeld aan diagnose-apparatuur. De gegevens worden vaak ook doorgestuurd naar de fabrikant, die op deze manier tevens kan controleren op manipulatie van de motor door middel van bijvoorbeeld chiptuning.

 

In de meeste gevallen is het voor de bestuurder van het voertuig niet mogelijk om deze opgeslagen data in te zien. Daarnaast is het van sommige data niet eens duidelijk in welke mate deze nu precies worden doorgestuurd naar de fabrikant van de auto en wat de fabrikant doet met de beschikbare data. Qua transparantie is er dus nog een behoorlijk verbeterslag te maken en het ADAC opteert daartoe dat autofabrikanten moeten worden verplicht om te vermelden: welke data worden verzameld, opgeslagen, verzonden en gebruikt.

Wat kunnen we verder nog nog verwachten?

Bovenstaande zal misschien al wel duidelijk hebben gemaakt dat de auto-industrie een zeer uitdagende omgeving is en, ook zeker op het gebied van IT, steeds uitdagender zal worden. Het huidige artikel dient als een inkijk in deze IT gerelateerde uitdagingen. Mocht je graag meer te weten willen komen over de auto-industrie, kom dan vooral naar de Asset Conference op 11 april aanstaande. Onder andere Marc Bras, de CEO van BMWi zal hierbij aanwezig zijn. Houdt tevens de site in de gaten voor het interview met IT-specialist bij BMW group Nederland, Bas van der Zijden.

Leave a Reply