Skip to main content

Er worden dagelijks honderden apparaten met het internet verbonden wat deze apparaten communicatie mogelijkheden biedt. Dit fenomeen wordt vaak naar gerefereerd als Internet of Things. Onderzoeken door zowel Gartner – die het IoT één van de belangrijkste technologietrends van 2016 noemt – als het IDC – dat voorspelt dat het IoT tegen 2020 een markt van maar liefst 7,1 biljoen dollar zal beslaan – suggereren dat er in 2016 een flink aantal nieuwe IoT applicaties zullen worden geïntroduceerd en dat er meer sensordata zal worden verzameld via “smart” apparaten. Het Internet of Things kan ons helpen om in alle aspecten van ons leven betere, goed geïnformeerde beslissingen te maken.

Het Internet of Things is dus hard op weg om de manier waarop mensen leven, werken en met hun gezondheid omgaan volledig te veranderen. De verbeterde communicatie en cohesie die door het IoT worden gefaciliteerd, worden steeds duidelijker zichtbaar in onder andere de zorgindustrie. Nieuwe technologieën helpen bij het voorspellen van de trends die in de toekomst kunnen gaan spelen in de zorg, waardoor het diagnosticeren van patiënten makkelijker en nauwkeuriger wordt. Zo is het bijvoorbeeld makkelijker voor zorgaanbieders om patiënten tussentijds te monitoren en hun vooruitgang bij te houden, waardoor de behandeling uiteindelijk effectiever is en minder tijd kost. Hier zijn een aantal manieren waarop het IoT momenteel kansen biedt voor de zorg.

Verbeterde registratie van ziektebeeld

Elke keer dat een patiënt een dokter, ziekenhuis of andere zorginstantie bezoekt, wordt dit bijgehouden in het dossier van de patiënt. Er zijn echter beperkingen verbonden aan de toegang tot dit dossier, en deze beperkingen leiden ertoe dat cruciale informatie soms niet in het patiëntendossier wordt opgenomen – dit is een doorn in het oog van huisartsen en specialisten. Artsen zijn vaak van de patiënt afhankelijk om de medische geschiedenis van de patiënt te achterhalen, en het is soms lastig om zich achteraf te herinneren welke behandelingen de patiënten precies zijn ondergaan en wat voor ingrepen zijn uitgevoerd. IoT technologieën kunnen dit proces stroomlijnen en de artsen in kwestie op de hoogte brengen van alle afspraken, behandelingen en medicaties die tijdens de periode tussen de routine-afspraken zijn voorgeschreven; hierdoor wordt er meer continuïteit gewaarborgd in de zorg.

Betere diagnoses.

Het internet evolueert constant – en er is met de dag meer informatie over verschillende behandelingen en ingrepen op te vinden. Met de hoeveelheid informatie en case studies waar het IoT in kan voorzien, kunnen zorgaanbieders patiënten beter diagnosticeren en preciezere prognoses stellen, door bijvoorbeeld te kijken naar welke behandelingen elders in de wereld plaatsvinden.

Betere voorzorgsmaatregelen treffen.

Met de informatie die dankzij IoT technologieën beschikbaar wordt gesteld, krijgt de zorgindustrie meer inzicht in de behandelingen en strategieën die zich in andere regio’s, met andere patiënten voltrekken. De doelmatigheid van deze behandelingen zal gedocumenteerd worden en de informatie zal voor alle zorgaanbieders beschikbaar worden gesteld, waardoor er nieuwe kansen zijn voor patiënten die geen baat hebben bij hun huidige behandeling, of waarbij niet duidelijk te zien is dat ze een verhoogd risico lopen op bepaalde aandoeningen. Deze nieuwe manier van communiceren zorgt voor efficiëntere samenwerkingen tussen zorgaanbieders en patiënten wat zal leiden verbeterde behandelmethoden en lagere zorgkosten.

Het monitoren van de patiënt.

Het IoT geeft zorgaanbieders de kans om bij te houden in hoeverre hun patiënten zich houden aan de voorgeschreven behandeling. Een dokter zou bijvoorbeeld een notificatie kunnen ontvangen als de patiënt zijn of haar medicatie correct inneemt, of bijvoorbeeld  automatisch iemands glucose-niveau kunnen peilen. Als iemand gevaar loopt wat betreft de gezondheid, kan er eerder worden ingegrepen; zo zouden zorgaanbieders gewaarschuwd kunnen worden als een patiënt de medicatie vergeet op te halen of in te nemen, of dit simpelweg niet heeft gedaan.

Een effectiever behandelplan.

Een ander voordeel dat de laatste IoT technologieën bieden, is de mogelijkheid om  zowel korte als langere termijn behandelingen compleet aan de patiënt aan te passen en te personaliseren. Patiënten zullen de mogelijkheid hebben om hun eigen gezondheid en de impact van ingrepen die ze ondergaan zijn in de gaten te houden, zonder dit allemaal nog een keer te hoeven herhalen en na te vertellen bij hun dokter. Hierdoor is de kans groter dat de patiënt zich houdt aan de behandeling die door de arts worden aangeraden, is er minder kans dat patiënten herhaaldelijk opnieuw moeten worden opgenomen en zijn er minder patiënten die niet op komen dagen bij hun routine-afspraak bij de dokter; dit bespaart de consument en de zorgaanbieder een hoop tijd en geld.

Inzicht op basis van data over de bevolking.

De overvloed aan informatie over de zorg zou samen kunnen worden gevoegd tot een behapbare, duidelijke informatiebron die inzicht geeft op basis van data over de bevolking; over aandoeningen, kwaaltjes en medische problemen. Dit helpt enorm bij het bepalen van de beste behandelmethode, omdat er niet steeds opnieuw moet worden uitgeprobeerd of iets wel of niet werkt, wat vaak erg veel tijd en middelen kost.

Nieuwe IoT technologieën beloven een betere aanpak van de zorg te ondersteunen, wat potentieel tot betere resultaten zou kunnen leiden voor patiënten die oplossingen en genezing zoeken van chronische aandoeningen. Terwijl het aantal apparaten dat verbonden is met het Internet of Things blijft groeien, is interoperabiliteit één van de cruciale gebieden waarop verbeteringen moeten worden doorgevoerd; om precies te zijn, de mogelijkheid om deze verschillende apparaten te integreren in de zorg ‘workflow’. We zijn nog in een vroeg stadium van het gebruik maken van IoT technologie in de zorg, maar het is een gebied dat snel momentum op bouwt – en patiënten kunnen een actieve rol aannemen in dit proces, door hun apparaten gebruiken en daarmee proactief hun gezondheid te monitoren.

In de digitale zorg-industrie worden sensoren die verbonden zijn met het internet  belangrijker en er zijn veel innovaties op dit gebied. Een aantal voorbeelden van innovaties zijn:

Smart labs – Voor het behalen van nauwkeurige data over voedsel besmetters, is normaal een volledig organisch scheikunde lab nodig. Dankzij het IoT, kunnen startups de strijd met voedselveiligheid echter aangaan met apparaten waarmee de consument verbonden is. Zo kan een allergeen-monitor die gemaakt is door 6SensorLabs bijvoorbeeld binnen 2 minuten testen of je voedsel gluten bevat – het resultaat maar liefst 99.5% nauwkeurig – om de resultaten vervolgens direct naar een smartphone te versturen. De directeur van 6SensorLabs, Shireen Yates, betoogt dat hun product Nima uiteindelijk misschien wel kan worden ingezet om E.coli en salmonella te bespeuren.

Smart Glass Technology – Heb je je wel eens afgevraagd waarom het overgrote deel van je jaarlijkse controle bestaat uit kijken hoe je dokter alle papieren invult? Dat komt doordat het bijhouden van je dossier – de geschiedenis van de patiënt, lab resultaten, medicatie en resultaten van onderzoeken – een handmatig proces blijft. Volgens Augmedix bestaat maar liefst 1/3 van de week van een zorgaanbieder uit het bijhouden van administratieve zaken. Augmedix is een bedrijf dat gebruik maakt van smart glass technology, zoals Google Glass, wat aangestuurd wordt door voice commands. Hierdoor kunnen artsen afspraken met hun patiënten snel registreren en handsfree gegevens toevoegen aan het patiëntendossier, dat wordt opgeslagen over een beveiligd netwerk. Deze technologie zou artsen zomaar gemiddeld 15 uur per week kunnen opleveren.

Moodables – Wearables die de gemoedstoestand kunnen beïnvloeden – oftewel, “moodables” – komen pas net om de hoek kijken, maar Thync maakt bijvoorbeeld een wearable voor om het hoofd heen, die op lage sterkte stroom stuurt naar het brein, waardoor je een beter humeur krijgt. Andere producenten van wearables, zoals het Halo Neuroscience, gebruiken vergelijkbare technieken om “de breinprestaties van zowel gezonde als verzwakte mensen te bevorderen.”

Smart pills – Één van de belangrijkste bedrijven die zich hiermee bezig houdt, Proteus Digital Health, is bezig met een sensor ter grootte van een pil, die simpelweg door de patiënt kan worden ingeslikt, en die bijhoudt of de patiënt de voorgeschreven medicatie inneemt.

Uitdagingen van IoT

Één van de grootste vraagstukken is veiligheid/privacy: mensen voelen zich vaak niet op hun gemak bij het idee dat hun persoonlijke data toegankelijk is voor anderen en ergens wordt opgeslagen. Patiëntendossiers moeten op secure wijze worden bewaard en daarom kan het moeilijk zijn voor nieuwe, recent uitgebrachte apparaten om toegang te krijgen tot alle benodigde informatie. Privacy-eisen zouden een aantal van de nuttige functies van de apparaten kunnen hinderen en het onmogelijk kunnen maken om informatie over patiënten binnen te halen.

Of het nu om privé-voorzieningen of openbare ziekenhuizen gaat; zorg-instanties zullen hun privacy beleid specifiek moeten aanpassen aan de groeiende IoT technologieën die eraan komen. Bedrijven en organisaties zullen samen moeten werken wat betreft hun beleid, zodat informatie op veilige wijze kan worden bekeken, en ze moeten de informatie ook tegen hackers beschermen. Zoals de NHS datalekken hebben laten zien, zijn mensen erg gesteld op hun privacy als het op hun medische gegevens aankomt; dit geldt evengoed voor andere informatie die ziekenhuizen in hun bezit zouden kunnen hebben, zoals bijvoorbeeld gegevens over financiën of verzekeringen. Hackers kunnen natuurlijk ontzettend geïnteresseerd zijn in deze schat aan waardevolle informatie – voor financiële redenen, maar ook wat betreft imagoschade of chantage.

Wat betreft het functioneren van de IoT, is de uitdaging om de systemen goed te beheren en om de data zo effectief mogelijk te gebruiken. Volgens Marsh zou de toekomst een betere infrastructuur, betere data regulaties en verhoogde veiligheid moeten brengen, terwijl het tegelijkertijd makkelijker moet worden voor betrouwbare IoT bedrijven om toegang te krijgen tot deze data.

Er is natuurlijk een enorm aantal beleidsmakers, bedrijven, NGOs, goede doelen en fondsen die de technologie zo effectief mogelijk willen inzetten – er zijn ontzettend veel conferenties die, zelfs als ze niet op gezondheids-tech gefocust zijn, de invloed van de IoT op de zorg behandelen. Één daarvan is Healthy IoT, een internationaal evenement dat voor het derde jaar op rij wordt georganiseerd, waarbij onderwerpen van data streaming tot veiligheid en privacy worden behandeld.

Door de shift naar het IoT en apps in de zorgindustrie, kan ongeveer elk bedrijf in principe een zorgaanbieder worden. Maar de tijd zal moeten uitwijzen of er genoeg voorzorgsmaatregelen getroffen zijn, om professionals en patiënten aan te sporen om het maximale uit de IoT te halen – een markt die, als men de juiste keuzes maakt, behoorlijke potentie heeft in zowel het welzijn van de mens en in business. Wil je meer weten over de toepassing van IoT in de zorgsector, kijk dan eens naar de onderstaande bronnen:

 

Leave a Reply