Skip to main content

Edge computing is een informatie technologie waarmee data verwerkt kan worden. In dit artikel wordt er beschreven wat edge computing nou eigenlijk is en wat het verschil is met “de cloud”.

Een van de grote voordelen van cloud computing is het besparen van kosten. Een bedrijf hoeft zelf zijn servers niet draaiende te houden en hoeft dus niet te betalen voor onderhoud, opslag en energie. Bij cloud computing wordt er een abonnement afgesloten, waarbij men betaalt voor rekenkracht die men nodig denkt te hebben. De cloud provider is dan verantwoordelijk voor het onderhoud en draaiende houden van de servers [1][2]. Om cloud computing zo goedkoop mogelijk te maken, worden de servers door cloud providers in grote datacentrums neergezet, om zo schaalvoordelen te creëren. Doordat een cloud providers zulke grote datacentrums heeft, kan het energie en arbeid efficiënter inzetten dan een bedrijf die zijn eigen servers onderhoud [3]. Door gebruikt te maken van cloud computing staan servers geografisch gezien vaak wel ver van de gebruiker af. Wanneer er een berekening in de cloud gemaakt dient te worden zal de data naar het datacentrum moeten worden gestuurd, vervolgens wordt het daar verwerkt en weer teruggestuurd naar de gebruiker. Het duurt niet lang voordat de data heen en weer gestuurd is, dit zorgt bij normale werkzaamheden dan ook niet voor problemen. Echter zijn er ook situaties waar elke milliseconde telt. Om de reactietijd te verkorten, wordt er een gedeelte van de rekencapaciteit verplaatst naar de zogenoemde rand van het netwerk. Op deze manier blijft de data dicht bij de gebruiker, dit concept wordt edge computing genoemd [4].

Met edge computing wordt er getracht om data zo dicht mogelijk bij de databron te verwerken. Deze data zou verwerkt kunnen worden door een intelligent apparaat met overschot aan rekencapaciteit of een fysiek dichtbij gelegen server (mini datacentrum). De apparaten die deze berekeningen uitvoeren voor edge computing, bevinden zich op een locatie die dichterbij is dan het datacentrum van de cloud provider. Hierdoor wordt de reactietijd van een berekening verkort [1]

In Figuur 1 worden edge- en cloud computing visueel weergegeven. Links is een voorbeeld van cloud computing en het figuur rechts is een voorbeeld van edge- en cloud computing gecombineerd.

 

Elementen van edge computing

Lopez et al. (2015)[1] geven aan dat edge computing uit de volgende elementen bestaat:

  • Proximity is in the edge; het is efficiënter om te communiceren tussen dichtbij zijnde apparaten dan om te communiceren tussen apparaten die ver van elkaar zijn verwijderd. Hierdoor wordt de reactietijd dus verlaagd.
  • Intelligence in the edge; doordat de computer capaciteit nog steeds groeit, worden ook de apparaten in de edge krachtiger. Hierdoor wordt het mogelijk om de apparaten autonome beslissingen te laten nemen.
  • Trust is in the edge; net zoals in de cloud is bij edge computing ook privacy een gevoelig onderdeel. Er zal dus zorgvuldig omgegaan moeten worden met deze informatie.
  • Control is in the edge; de afzonderlijke apparaten dienen zelf het proces te managen, waar nodig dienen er dan ook taken toegewezen te worden aan andere apparaten in de buurt.
  • Humans are in the edge; de mens zou ook nog inbreng moeten hebben in het proces, om zo weer de controle te krijgen over de informatie.


Edge computing in de praktijk

Edge computing is  een nieuw opkomende trend en er is dus ook nog niet bekend in hoeverre deze trend zich doorzet. Er wordt verwacht dat edge computing een impact zal hebben op de snelheid waarmee analyses uitgevoerd kunnen worden [5].

Stel je voor dat je net gepind hebt en zonder het te weten ben je geskimd. Vervolgens wordt er een kwartier later in het buitenland gepind met jouw (gekopieerde) bankpas. Als er door middel van data-analyse bepaald kan worden dat jij onmogelijk binnen 15 minuten op die plek kunt zijn, kan de transactie wellicht voorkomen worden. In deze situatie telt natuurlijk iedere milliseconde, anders kan de skimmer er al met jouw geld vandoor zijn. Op deze manier zouden ook andere niet reglementaire transacties sneller achterhaalt of wellicht voorkomen kunnen worden [5].

Een ander voorbeeld kan zijn wanneer er op afstand met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Als er real-time geanalyseerd kan worden wat er allemaal gebeurt kan er bijvoorbeeld op tijd een olie leiding worden afgesloten en een ramp worden voorkomen.

Edge computing in het kort

Kortom, edge computing is het verwerken van data op plekken die fysiek dichterbij zijn gelegen dan een datacentrum. Dit om de data sneller heen en weer te kunnen sturen. Het is geen vervanging of concurrent van cloud computing maar juist een aanvulling hierop. Berekeningen waarbij niet noodzakelijk iedere milliseconde telt, kunnen via het (goedkopere) cloud computing worden gedaan.

[1] LevelCloud. (sd). Advantages and Disadvantages of Cloud Computing. Opgeroepen op April 24, 2017, van LevelCloud: http://www.levelcloud.net/why-levelcloud/cloud-education-center/advantages-and-disadvantages-of-cloud-computing
[2] Lopez, P. G., Datta, A., Barcellos, M., Montresor, A., Higashino, T., Felber, P., et al. (2015). Edge-centric Computing: Vision and Challenges. ACM SIGCOMM Computer Communication Review , 45 (5), 37-42.
[3] Adekunle, Y. A., Maitanmi, S. O., Malasowe, B. O., & Osundina, S. A. (2012). Economics of cloud computing. International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT) , 1 (4).
[4] NTT SCL. (2016, Juni 13). Edge Computing Platform |Video|. Opgehaald van https://www.youtube.com/watch?v=RjMS15V_7nQ
[5] McGarry, P. (2015, Oktober 21). Why Edge Computing Is Here to Stay: Five Use Cases. Opgeroepen op Mei 9, 2017, van RTinsights: https://www.rtinsights.com/why-edge-computing-is-here-to-stay-five-use-cases/

 

Leave a Reply