Skip to main content

In de huidige tijd komt veel innovatie vanuit start-ups, kleine bedrijven die een specifiek probleem oplossen door gebruik te maken van nieuwe en innovatieve technologieën. Waar een aantal bekende namen als Uber en Airbnb al zeer succesvol zijn geweest, zijn er ook nog een hoop startende ondernemingen die nog niet zijn doorgebroken of het nooit gehaald hebben. Over de succesfactoren van start-ups is al veel geschreven, zeker als je Google er op na kijkt. In dit artikel gaan we echter in op de wijze waarop de grote techgiganten hun positie innemen in deze, voor hun soms bedreigende, start-up economie. We spraken met Big Data & Analytics evangelist Jack Esselink die ons mee nam in de visie van IBM.

Termen als Big Data, Cloud en Internet of Things zijn zogenoemde “buzzwords” die door veel bedrijven werden gebruikt in marketingcampagnes. Voor een lange tijd was dan ook niet duidelijk wat deze technieken voor de praktijk gingen betekenen. Er is nu een tijd gekomen waarin het duidelijk wordt wat we met deze technieken kunnen. “Innovatie komt tegenwoordig niet alleen meer van grote bedrijven als IBM, maar vooral ook van start-ups” geeft Jack aan. “In start-ups zit creativiteit en ondernemerschap. Deze bedrijven zijn er op gericht om met slimme technologieën problemen op te lossen.”

Grote bedrijven zijn door hun grote omvang moeilijk in staat om snel te kunnen schakelen.
Ze zijn veel meer proces georiënteerd dan startups. Veel processen zijn strak ingericht en afwijking van hiervan is niet gebruikelijk. Start-ups zijn in staat te experimenten met processen om hun dienstverlening verder te verbeteren. Zij leren van fouten en passen hun dienstverlening snel aan. Bij de giganten wordt dit ook omarmd, maar dit gaat vaak trager. Ze omarmen diverse initiatieven in de vorm van labs, intrapreneurs en incubators, waarbij ze proberen de flexibele werkwijzes van start-ups te omarmen.Besluitvorming gaat echter vaak nog over meerdere lijnen en het creëren van een platte cultuur is voor bedrijven van deze omvang een grote uitdaging. Het is voor hen erg lastig om te concurreren met de snel schakelende start-up, dat jaar op jaar met grote percentages groeit en beetje bij beetje steeds meer marktaandeel pakt. Maar start-ups hebben ook hun eigen problemen. Hoe zorgen zij ervoor dat zij hun dienstverlening uitbreiden als de hoogte van de vraag in de toekomst zó onzeker is en ook nog eens explosief kan stijgen?

Bovenstaande vraagstukken zijn voor ondernemingen als IBM gemakkelijk op te lossen. “Wij bieden startups een platform aan, waarop zij plug-and-play kunnen aansluiten wanneer zij software en/ of diensten nodig hebben” beschrijft Jack. “Heeft een start-up big data analytics of juist tijdelijk grote hoeveelheden rekenkracht nodig? Daarvoor hebben wij oplossingen die ze direct kunnen gebruiken”. IBM noemt dit het platform model dat is gebaseerd op de cloud. De cloud is op zichzelf al een flexibele vorm van computer beschikbaarheid waarmee snel opgeschakeld kan worden mocht er meer computerkracht nodig zijn. IBM voegt aan deze cloud specialistische software toe die kan worden ingezet voor diverse doeleinden. Op deze manier is enterprise software bereikbaar voor iedereen.

Techgiganten als Microsoft, Google en IBM bieden start-ups complete infrastructuren (IaaS), platformen (PaaS) en software (SaaS) zoals bijvoorbeeld IBM Watson Analytics. Afhankelijk van de behoefte van de start-up kan gekozen worden voor specifieke oplossingen. Start-ups hebben soms specifieke software of rekenkracht nodig die zij zelf niet (snel genoeg) kunnen ontwikkelen of waarbij het voor hen te veel geld kost om dit te doen. Echter willen zij wel graag hun idee ten uitvoering brengen.

Een voorbeeld is de app Red Ant dat wordt gebruikt voor het trainen van verkooppersoneel. De app stuurt verkoopdata door naar IBM Watson, die data omzet naar unique selling points (USP’s). De verkoopmedewerker kan vervolgens gerichter verkopen, wat leidt tot betere verkopen en meer tevreden klanten. De start-up maakt hierbij slim gebruik van de Watson API, zodat ze enkel nog maar hun app hoeven te koppelen en Watson de gewenste analytics presenteert.

Het stimuleren van start-ups
Naast het aanbieden van uitgebreide software diensten, biedt de techgigant nog meer ondersteuning. “De infrastructuur is er, nu nog de goede ideeën” vertelt Jack. “Start-ups hebben hulp nodig bij het ontwikkelen van hun idee en daar kunnen wij ze bij helpen”. Naast het hoofdkantoor van IBM in Amsterdam bevindt zich een broedplaats van start-ups. IBM stimuleert zo veel mogelijk start-ups om zich daar te vestigen en hun idee uit te werken.

“Technologie is niet meer weg te denken, je moet alleen weten wat je er mee kan” oppert Jack. IBM bouwt daarom mee aan start-up communities en deelt hun kennis over deze technologieën met start-ups. De rol van data is in de huidige economie veel belangrijker en dat blijft alsmaar groeien. Kennis op het snijvlak van data en business is van groot belang om kansen te kunnen zien en een waardevol business model te ontwikkelen. Start-ups ontwikkelen de kennis over de data en worden door IBM engineers geadviseerd over hoe ze de technologische ontwikkelingen kunnen gebruiken om hun data succesvol in te zetten tot een waardevol product of dienst.

Deze slimme data analyse software werkt op basis van technologische algoritmes. “Algoritmes zijn als het ware zwarte dozen, waarvan men enkel kan zien wat er in gaat en wat er uit komt. Wat er binnenin gebeurt, is soms onduidelijk” vertelt Jack. Juist deze algoritmes zijn de motor van de slimme software die door start-ups worden ingezet. Algoritmes zijn in staat grote hoeveelheden data te analyseren en hieruit bruikbare patronen te halen. IBM stelt daarom de mens boven de technologie. Het is van belang dat ondernemers begrijpen wat er met hun data gebeurt en dat dit ook voor de gebruiker van hun diensten inzichtelijk is. “We hebben mensen nodig die de kennis van data beheren, de behoeftes van start-ups snappen en ik ook de problemen die ontstaan kunnen oplossen met behulp van technologie”. Juist deze focus op de mens is voor IBM erg belangrijk omdat zonder goede kennis van de technologie het moeilijk is om waarde te creëren.

Jack’s visie op de toekomst
Deze visie is niet persé de visie die IBM zelf heeft, maar omvat Jack’s persoonlijke mening op de toekomst.

In de toekomst is technologie niet meer weg te denken uit onze samenleving. Deze trend is nu al in gang gezet en eigenlijk zijn we nu al sterk afhankelijk van technologie om onze samenleving te laten werken. Voor ondernemers is het een perfecte tijd om in te opereren, want alle resources zijn aanwezig. “Technologie biedt enorm veel kansen, maar we hebben nog een hoop stappen te zetten willen we deze allemaal benutten” stelt Jack. Snel kunnen schakelen is belangrijk, waarbij het creëren van waarde voorop staat. Bij IBM werken we continue aan de nieuwste software om voorop te lopen in de ontwikkelingen en start-ups te ondersteunen in hun bedrijfsvoering. We hopen dat start-ups ook in de toekomst met creatieve ideeën blijven komen die gebruik maken van ons platform. Zo maken we samen de wereld een stuk innovatiever.

Ook vanuit IThappens.nu zien wij een toekomst waarin start-ups en techgiganten elkaar kunnen versterken. Naast IBM stimuleren ook andere techgiganten als Microsoft en Google start-ups door middel van het aanbieden van platformen en kennis. De techgiganten zijn in staat de explosieve groei aan data en rekenkracht op te vangen zodat start-ups hun diensten probleemloos over de gehele wereld aan kunnen bieden. Start-ups kunnen zich dan beter concentreren op hun business model en continu innoveren van hun producten en diensten.

Leave a Reply