Skip to main content

AllSecur is een Nederlandse dochtermaatschappij van Allianz, een Duitse verzekeringsmaatschappij die tot een van de grootste verzekeraars ter wereld behoort. AllSecur is volledig gericht op autoverzekeringen. Jörg Weber is de CEO van Allsecur en stelt zichzelf bij de eerste vraag meteen even voor.

Kunt u iets meer over uzelf vertellen, uw achtergrond en uw tijd tot nu toe bij Allianz/AllSecur?

Mijn naam is Jörg Weber, ik ben 47 jaar oud, heb twee zoontjes en woon momenteel in Den Haag. Ik heb Management gestudeerd in Duitsland, Frankrijk en Engeland, waarna ik een tijd bij McKinsey heb gewerkt en mijn PhD in Finance en Insurance heb gehaald. In 2002 ben ik bij het hoofdkwartier van Allianz in München begonnen en heb ik verschillende functies in finance vervuld. In 2012 ben ik nauw betrokken geweest bij de fusie tussen België en Nederland en op die manier ben ik op mijn huidige functie terecht ben gekomen. Op dit moment ben ik naast CEO van AllSecur ook bestuurslid in de Board of Management bij Allianz Benelux, waar ik verantwoordelijk ben voor de afdeling communicatie en de gebieden Direct Distribution, Affinity Distribution, Market Management en Digital.

In welke vakgebieden opereert Allianz, en wat is haar visie en manier van werken?

Op dit moment is Allianz Benelux druk bezig met wat we noemen “visie 2020”. We willen de meest consumentgerichte verzekeraar zijn, door te begrijpen wat de klanten willen en nodig hebben, wat vaak twee verschillende dingen zijn. Ook een belangrijk onderdeel van deze visie is om een optimale service te bieden, zonder het te complex te maken.

Je hoort vaak dat de verzekeringswereld aan het digitaliseren is, kun je daar iets over vertellen?

Het is niet persé zo dat de verzekeringswereld puur digitaal zal worden, het is vooral zo dat de processen worden verbeterd. Het is wel zo dat bij die verbeteringen vaak een digitaal middel wordt gebruikt. Dit kun je bijvoorbeeld vertalen naar easy access voor klanten, zoals het inloggen met je mobiele telefoon, in plaats van bellen met bijbehorende wachttijd van 10 minuten. Allianz zal echter alleen kiezen voor digitalisering wanneer dit de productiviteit ten goede komt.

Betekent deze ontwikkeling dat niet-digitale verzekeraars uiteindelijk zullen verdwijnen?

Ik heb hierover nagedacht en moet toch ja zeggen, al klinkt het misschien wel een beetje te extreem. De technologie gaat erg hard en verzekeraars moeten dan ook mee gaan met de digitale tijd: stilstaan is geen optie. Denk bijvoorbeeld aan de mensen die in 1915 alles met paard-en-wagen deden, hoewel er al wel wat auto’s rond reden. Die mensen zouden het zich waarschijnlijk niet kunnen voorstellen dat paard-en-wagen er 30 jaar later niet meer zal zijn.

Toch wil digitalisering in de verzekeringswereld niet zeggen dat het menselijke aspect van deze wereld helemaal zal verdwijnen. Sommige situaties kunnen nou eenmaal niet zonder menselijke interactie. Als je bijvoorbeeld over autoverzekeringen praat, gaat het vooral om de snelheid van het afsluiten, en heeft men geen behoefte aan advies. Als er echter een ongeluk is gebeurd met de auto die je verzekerd hebt, is er wel degelijk de behoefte om met iemand te kunnen praten.  Het is dus noodzakelijk voor verzekeraars om met de tijd mee te gaan, maar dat betekent niet dat de mensen geheel verdwijnen uit het proces.

Is deze ontwikkeling een puur goede ontwikkeling of zijn er ook nadelen te noemen?

Of er negatieve kanten aan de digitalisering zijn? Natuurlijk, maar nogmaals: denk maar eens aan de situatie met paard en wagen van 100 jaar geleden. Dat had ook een hoop negatieve kanten; zoals banen die verloren zijn geraakt. Toch zijn er vandaag de dag een hoop dingen mogelijk door deze innovatie toentertijd. Door de digitalisering van verzekeraars zullen er wat banen verloren gaan, maar zullen er ook nieuwe banen gecreëerd worden. Verzekeraars die niet digitaal gaan, zullen achterblijven en misschien niet eens blijven bestaan. Ook recentere voorbeelden van de laatste 10 jaar tonen dit aan. Auto’s zijn een stuk veiliger door digitalisering. De nieuwe BMW 7-serie heeft bijvoorbeeld 100x meer rekenkracht dan een desktop computer. Digitalisering geeft een enorme boost aan de kwaliteit van het leven, en creëert daarbij ook transparantie en andere voordelen voor klanten.

Allianz Benelux wil “DE digitale verzekeraar” zijn in 2020. Wat moeten we ons hier bij voorstellen?

Hoe wil Allianz dit bereiken, welke stappen wil het bedrijf hiervoor ondernemen?

Voor AllSecur zijn er weinig stappen te ondernemen, aangezien zij al vrij ver gevorderd zijn in de online verzekeraarsbranche. Zij krijgen goede feedback van klanten en hebben al verschillende prijzen gewonnen, waaronder ‘beste keuze voor een autoverzekering’. Allianz moet daarentegen wel nog enkele stappen ondernemen, zowel op gebied van de front-office als dat van de back-office, met als doel om zowel de intermediair als de eindklant beter van dienst te kunnen zijn. Om de digitale verzekeraar in 2020 te zijn, hebben we de intentie om bij Allianz verschillende squads (kleine cross-functional teams) op te richten die zich elk op een project richten, om te zorgen dat deze processen optimaal gericht zijn op de consument.

Een nieuw onderzoeksveld binnen Allianz is Telematica. Wat houdt dat precies in?

Waar de term precies vandaan komt, weet ik zelf ook niet. Maar tele lijkt me van ‘remote’ en matica van ‘measurement’ te komen. Dat zegt eigenlijk al wat het inhoudt: meten op afstand. Telematica zou ons in staat stellen om de datafeed van de klant te volgen. Dit heeft twee gevolgen: ofwel een betere service, of een lagere prijs. Ik zal eens een voorbeeld geven van beide effecten.

Een voorbeeld bij een lagere prijs is als volgt: zelf probeer ik zo veel mogelijk te sporten. Mijn Apple Watch houdt deze data bij. Als ik deze zou versturen naar Allianz, kunnen zij zien dat ik daadwerkelijk sport en zouden me daardoor een lagere prijs kunnen aanbieden. Een voorbeeld van een betere service is te zien bij moderne auto’s. Deze auto’s kunnen namelijk allerlei data bijhouden, die betrouwbaarder is dan data verzameld via een smartphone. Denk hierbij aan een GPS locatie of de time stamp. Allianz wil dit meer geraffineerd maken om de klant een betere service te bieden: de klant zou er voor kunnen kiezen om veel meer data dan enkel de GPS locatie te versturen naar Allianz. Denk hierbij aan snelheid en rijgedrag. Als je een goede bestuurder bent en je dit door middel van je data kan bewijzen aan de verzekeraar, dan kan je korting krijgen op je premie. Bestuurders met slecht rijgedrag zullen echter gewoon de normale prijs blijven betalen, zij krijgen geen hogere prijs of iets dergelijks. Op dit moment is Allianz een pilot onder haar eigen mensen aan het houden om dit te testen. Ook is Allianz bezig met een pilot bij het Rotterdamse project ‘Spitsmijden’.

Zijn er nog andere nieuwe technologieën buiten telematica waar Allianz zich mee bezig houdt?

Er zijn enorm veel andere innovaties op dit moment. Alleen al in de back-office, zoals het verminderen van het papiergebruik. Ik denk dat zo’n 95% bespaard kan worden op papier. Klanten sturen ons een mailtje, waar wij een schriftelijk antwoord op terug geven. Dit is ten eerste niet  efficiënt, en ten tweede ook niet wat de klant wil. Alleen op dit soort aspecten zijn al zo veel kosten te besparen, wat uiteindelijk zal leiden tot lagere prijzen voor de klant. Een ander voorbeeld waar we ons op richten is multi-access. Vroeger kon men alleen fysiek informatie opvragen of verzekeringen afsluiten. Nu kan men alles ook online of via de telefoon regelen. De fysieke panden blijven natuurlijk wel gewoon bestaan, aangezien sommige mensen daar nog steeds behoefte aan hebben. Een ander belangrijk voorbeeld is het integreren met andere ecosystemen in de toekomst. Dat wil zeggen dat een verzekering al bij het totale pakket en dus ook bij de prijs van de auto zit. Hierdoor hoeft de consument niet meer aan aspecten zoals een verzekering te denken.

Aangezien onderdeel van jullie ideeën over telematica het verzamelen van allerlei, mogelijk gevoelige data en dergelijke inhoudt, wat zijn eigenlijk de gevolgen voor de privacy van de klanten?

Natuurlijk is privacy een issue, maar dit is met name een juridisch probleem. De wet kent strikte privacybeschermende wetten. Ik denk dat de bescherming bij Allianz goed zit. Als we bijvoorbeeld kijken naar de auto-telematica: zelfs al zouden we toegang hebben tot bepaalde gegevens van gebruikers, de autofabrikant (bijvoorbeeld BMW) heeft een contract met de klant, wat inhoudt dat ze het recht niet hebben om deze data te delen met Allianz. Er zijn hier eigenlijk twee dingen van belang: ten eerste moet de klant toestemming geven. Ten tweede moet de klant weten waar ze toestemming tot geven. Zodra de klant zich hiervan bewust is en toestemming geeft, zie ik geen privacy probleem. Het blijft aan de klant om wel of niet voor de voordelen van het delen van zijn of haar data te kiezen. Het gaat om transparantie. De publieke discussie gaat over het NSA fenomeen, het gevoel van “Big Brother”, dat je continu bekeken wordt. Vertrouwen is hierbij een belangrijk aspect, en we zullen er alles aan doen om het vertrouwen van de klant te winnen. We gebruiken de data om een voordeel voor de klant te creëren. Sta je dit als klant niet toe, dan zullen we het gewoonweg niet doen.

Is de verzekeringswereld een interessante optie voor IM-studenten om te overwegen?

Verzekeringen zijn eigenlijk grotendeels data-industrie. Om een voorbeeld te geven; Als men een schip dat naar Azië gaat varen wil verzekeren, moet de premie worden gebaseerd op schattingen en bestaande gegevens, zoals gegevens van andere schepen die deze route gevaren hebben, de waarde van dit specifieke schip, et cetera. Het wordt daarnaast steeds belangrijker dat IT-systemen deze berekeningen ondersteunen. Verzekeringen zijn daarom dus zeer interessant voor studenten Information Management. Mijn vader werkte in de verzekeringswereld en ik dacht altijd: nooit van mijn leven. Het is toch anders uitgepakt, mede doordat bleek dat de verzekeringswereld een enorm dynamisch en intellectueel uitdagend veld is (geworden).

Wat zou u de IM-student van nu willen meegeven?

Ik heb een uitgebreid en een minder uitgebreid antwoord. Het uitgebreidere antwoord is als volgt: Je zit op het juiste pad van academisch studiegebied! Zoek maar eens op Google en je zult zien dat er een enorme vraag is naar afgestudeerde studenten Information Management. Jullie hebben ruim de keuze in wat je wil gaan doen en waar je terecht kunt komen. Het kortere antwoord is een vervolg op dit verhaal: Vergeet Allianz en andere verzekeraars vooral niet in je overwegingen!

Leave a Reply