Skip to main content

Uit wereldwijd onderzoek1 blijkt dat 71% procent van de bevolking van mening is dat het dark web afgesloten moet worden. Uit persoonlijke ervaringen blijkt dat het merendeel van de mensen het Dark web associeert met criminele activiteiten terwijl het in werkelijkheid ook positieve gebruiksdoeleinden heeft. In dit artikel worden zowel de positeve als negatieve eigenschappen van het Dark Web besproken.

Wat is het Dark web?

Het Dark web wordt veelal verward met het Deep web en daardoor worden deze termen regelmatig verwisselbaar gebruikt. In werkelijkheid zit er echter een wezenlijk verschil tussen beide begrippen. Een overeenkomst tussen het Dark en Deep web is dat beide niet geïndexeerd zijn door standaard zoekmachines als Google en Bing, en websites daardoor niet toegankelijk zijn via zoekmachines. Wat het Dark web onderscheidt van het Deep web, is dat de inhoud van deze websites versleuteld is en daarom niet te openen is met een standaard browser.

Onion routing

Iedereen die wil kan Dark Web websites bezoeken, hiervoor is echter wel een speciale browser nodig. Deze browser zorgt ervoor dat de versleutelde inhoud weer ontsleuteld wordt. De grootste en bekendste browser is Tor en maakt gebruik van een techniek genaamd Onion Routing om anonieme communicatie te garanderen. Onion Routing is gebaseerd op twee principes; indirect verzenden
van berichten en meerdere lagen van encryptie. Uitwisseling van berichten tussen client en server gebeurt niet via een directe verbinding. Berichten worden via een aantal willekeurige tussenstations in het netwerk afgeleverd bij de eindbestemming. Daarnaast worden deze berichten in meerdere lagen versleuteld. Elk tussenstation ontsleutelt een laag, waarin het voorgaande en volgende tussenstation staat benoemd. Doordat elke ontsleutelde laag van het bericht verwijderd wordt is het niet mogelijk om de verzender of ontvanger van het bericht te achterhalen. Hierdoor wordt de anonimiteit van verzender en ontvanger van berichten gewaarborgd doordat niet één tussenstation het complete pad dat het bericht aflegt weet.

Van origine komt de Onion Routing techniek bij de Amerikaanse marine vandaan. Het doel destijds was om het mogelijk te maken dat medewerkers zich anoniem op het internet konden begeven op publieke websites. Tegenwoordig is de Amerikaanse overheid een van de grootste geldschieters aan de organisatie achter de Tor browser.

Dark web

Figuur 1: Onion Routing

De veruit bekendste toepassing op het Dark web zijn Darknet markets. Deze online marktplaatsen bieden een online platform aan waar kopende en verkopende partijen bijeenkomen. Producten en diensten die hier aangeboden worden zijn veelal illegaal, bijvoorbeeld; drugs, geneesmiddelen, wapens, namaakproducten en vervalste documenten. Naar schatting bedroeg de omzet van Darknet markets in 2015 tussen de 150 en 180 miljoen dollar. Het merendeel v
an de omzet komt voort uit illegale drugs (83,3%), het overige komt voort uit geneesmiddelen (14,2%) en niet drugsgerelateerde producten en diensten (2,5%)2. Op het aanbod na lijken Darknet markets enorm op traditionele E-Commerce websites. Zo zijn producten ingedeeld in categorieën en kunnen zoekresultaten onder andere gefilterd worden op prijs of verkopersbeoordeling. De community speelt een belangrijke rol door het beoordelen van verkopers. Met deze beoordelingen wordt het voor toekomstige kopers inzichtelijk welke verkopers te vertrouwen zijn en worden oplichters ontmaskerd. Producten worden in de meeste gevallen opgestuurd via de post, waardoor fysiek contact tussen de kopende en verkopende partij wordt vermeden. Betalingen gebeuren uitsluitend met digitale valuta zoals de Bitcoin, dit is om anonimiteit te waarborgen. Om aankopen te doen, dienen kopers bitcoins over te maken naar hun account die toegang geeft tot de Darknet market. Een van de risico’s is dat de eigenaar van een Darknet market plotseling de stekker eruit kan trekken en verdwijnen, met het geld van gebruikers.

De duistere zijde van het Dark web

Naast de Darknet markets zijn er tal van manieren waarop het Dark Web wordt gebruikt voor criminele activiteiten. Zo gebruiken hackers en terroristen het voor communicatie en informatie-uitwisseling. Daarnaast bieden huurmoordenaars hun diensten aan en zijn door internet providers geblokkeerde sites, waaronder kinderporno, toegankelijk.

De andere zijde van het Dark web

Ondanks dat het dark web gerelateerd wordt aan illegale activiteiten, blijkt dat de helft van de domeinen op het dark web bestaat uit legale content3. Dit zegt echter niets over hoe frequent de content bezocht wordt. Voor zowel individuen als organisaties biedt het Dark web mogelijkheden.

Organisaties zijn in staat om persoonlijke en gevoelige informatie te beschermen. Dit is voornamelijk waardevol doordat veel online bedrijven het recht hebben om bestanden in te zien die via hun diensten verspreid worden.

Het dark web is nuttig voor journalisten, klokkenluiders en activisten in gebieden zonder vrijheid van meningsuiting. Diverse websites beschikken over een speciale pagina voor het delen van geclassificeerde documenten. In China en Iran publiceren activisten artikelen over overtredingen van mensenrechten en delen hun afwijkende mening. Verder is er tijdens de Arabische lente een periode geweest waarin communicatie vanuit Egypte naar de buitenwereld alleen mogelijk was via Tor.

Tot slot kunnen burgers die zich zorgen maken over hun privacy hun identiteit verborgen houden voor overheden, bedrijven en internetproviders. Zo is het mogelijk om persoonlijke advertenties te omzeilen en door overheden geblokkeerde sites, zoals Facebook in Turkije, te bereiken. Daarnaast zijn er diverse tools aanwezig voor anonieme communicatie en file-sharing tools.

Hoe anoniem is het Dark web?

De mate waarin anonimiteit gewaarborgd is, blijft de vraag. In 2014 gaven twee onderzoekers aan Tor gekraakt te hebben. Hun presentatie op een security conferentie werd echter wegens juridische redenen geannuleerd. Roger Dingledine, een van de oprichters van Tor, gaf in een persbericht aan de kwetsbaarheden uit het systeem te halen. De toekomst van Tor blijft onzeker. In de door Edward Snowden verspreide documenten komt naar voren dat zowel de NSA als het Britse GCHQ pogingen wagen om de browser onbruikbaar te maken of ten minste de anonimiteit van gebruikers te verwijderen.

[1] Center for International Governance Innovation. (2016). 2016 CIGI-Ipsos Global Survey on Internet Security and Trust.

[2] The Economist. (2016, Juli). Shedding light on the dark web. http://www.economist.com/news/international/21702176-drug-trade-moving-street-online-cryptomarkets-forced-compete

[3] Terbium Labs. (2016). Separating Fact from Fiction; the truth about the Dark web.

Leave a Reply